ช่องทางการชำระเงิน

บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด มีบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินดังนี้

1.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาลีลมคอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี : บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด

เลขที่บัญชี : 010-1-75441-3

2.) ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี : บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด

เลขที่บัญชี : 406-847113-4